PHẦN MỀM DIỆT VIRUS (CMC IS)

CMC INTERNET SECURITY

VNĐ 250.000
  • Nhận dạng hàng triệu mẫu virus - Hỗ trợ
  • Chế độ bảo vệ thời gian thực - Hỗ trợ
  • FREE Domain Registar - Hỗ trợ
  • Bảo vệ khi duyệt web- Hỗ trợ
  • Bảo vệ khi check email- Hỗ trợ
  • Parental Control: ngăn cấm / cho phép vào các website - Hỗ trợ
  • Hệ thống chống xâm nhập (IPS & Disk Encryption) - Hỗ trợ